Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym z okazji tegorocznych Imienin Wiatraków.

Czas trwania konkursu: 23 stycznia – 13 kwietnia 2018 r.

 

Ważne!

1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu fotograficznego.

2. Osoby niepełnoletnie prosimy o dołączenie do przesyłanych plików skanu zgody rodziców na udział w konkursie (w formacie graficznym lub pdf).

3. Każdy uczestnik może przesłać 2 pliki graficzne – wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie, które zobowiązane są dołączyć zgodę rodziców.

 

Aby wziąć udział w konkursie, wypełnij poniższy formularz:
* Wszystkie pola wymagane!